Texas teen sentenced to probation in DWI crash that killed four