UTEP Softball to Open 2013 Season at Fresno State Kick-Off