NMSU's Scott Takes Advantage of European Experience