NMSU Men to take on Fresno State in WAC Tournament